Diario del proyecto Wild Pollinator Count Nieuwegein

19 de marzo de 2023

Siberische klappersprinkhaan (Bryodemella tuberculata) heeft genoom is 7x groter dan mens

Het idee dat het insectengenoom relatief klein en minder complex is, kan regelrecht de prullenbak in.

De Siberische klappersprinkhaan (Bryodemella tuberculata) is één van de meest opvallende sprinkhanen van Midden-Europa. En niet alleen door zijn opmerkelijke voorkomen. Onderzoekers zijn er namelijk in geslaagd zijn genoom in kaart te brengen. En daaruit blijkt dat deze sprinkhaan over een bizar groot genoom beschikt; de grootste van het hele insectenrijk.

https://scientias.nl/insect-met-recordbrekend-groot-genoom-ontdekt-genoom-is-7-keer-groter-dan-dat-van-ons/

Posted on 19 de marzo de 2023 by optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

08 de marzo de 2023

Planten en hun wantsen ( Bas Drost)

Ik heb een waardplantenoverzicht gemaakt, mochten mensen gericht naar één soort willen zoeken. Verbeteringen/opmerkingen/suggesties zijn altijd welkom ;D. Met dank aan Marco de Haas, voor de overzichtelijke lay-out.

Bomen

Zilverspar – Abies

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Els – Alnus

Berkenkielwants – Elasmotethus interstinctus (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op berk.
Gewone kielwants – Elasmucha grisea (Acanthosomatidae)
Berk – Betula

Berkenkielwants – Elasmotethus interstinctus (Acanthosomatidae)
Veenkielwants – Elasmucha fieberi (Acanthosomatidae)
Gewone kielwants – Elasmucha grisea (Acanthosomatidae)
Coniferen en cipressen – Cupressaceae

Jeneverbesrandwants – Gonocerus juniperi (Coreidae)
In Nederland nog alleen op Jeneverbes waargenomen.
Bladpootrandwants – Leptoglossus occidentalis (Coreidae)
Jeneverbeskielwants – Cyphostethus tristiatus (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op jeneverbes.
Jeneverbes – Juniperus

Jeneverbesrandwants – Gonocerus juniperi (Coreidae)
Jeneverbeskielwants – Cyphostethus tristiatus (Acanthosomatidae)
Jeneverbesschildwants –Chlorochroa juniperina (Pentatomidae)
Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Spar – Picea

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Den – Pinus

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Linde – Tilia

Vuurwants – Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae)

Struiken

Meidoorn – Crataegus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Kamperfoelie – Lonicera

Kleine kielwants – Elasmostethus minor (Acanthosomatidae)
Alleen op rode kamperfoelie (L. xylosteum).
Vogelkers – Prunus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Vuilboom – Rhamnus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Lijsterbes – Sorbus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Bosbes – Vaccinium

Bosbeskielwants – Elasmucha ferrugata (Acanthosomatidae)
Alleen op blauwe bosbes (V. myrtillus).
Bosbesschildwants – Rubiconia intermedia (Pentatomidae)
Alleen op rode bosbes (V. vitis-idaea).

Kruiden

Schermbloemigen – Apiaceae

Pyjamaschildwants – Graphosoma lineatum (Pentatomidae)
Composieten – Asteraceae
Duizendblad – Achillea millefolium

Brilglasvleugelwants – Stictopleurus abutilon (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Grijze glasvleugelwants – Strictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Kamille – Matricaria, Tripleurospermum en Anthemis

Brilglasvleugelwants – Stictopleurus abutilon (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Melkdistel – Sonchus

Langvleugelige glasvleugelwants – Liorhyssus hyalinus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Boerenwormkruid – Tanacetum vulgare

Grijze glasvleugelwants – Strictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.

Ruwbladigen – Boraginaceae

Valse zuringrandwants – Enoplops scapha (Coreidae)
Alleen de nimfen zijn gebonden aan ruwbladigen, in droge, warme biotopen.
Vergeet-mij-nietgraafwants – Sebirus luctuosus (Cydnidae)
Op allerlei soorten ruwbladigen.
Ossentonggraafwants – Sebirus morio (Cydnidae)
Op allerlei soorten ruwbladigen.

Kruisbloemigen – Brassicaceae

Zwartgestippelde glasvleugelwants – Brachycarenus tigrinus (Rhopalidae)
Koolschildwants – Eurydema oleracea (Pentatomidae)
Sierlijke schildwants – Eurydema ornata (Pentatomidae)
Zuidelijke koolschildwants – Eurydema ventralis (Pentatomidae)
Veldkers – Cardamine

Scharlaken schildwants – Eurydema dominulus (Pentatomidae)
Ook op andere kruisbloemigen.

Anjerfamilie – Caryophyllaceae

Ruitrandwants – Syromastus rhombeus (Coreidae)

Cypergrassen – Cyperaceae
Zegge – Carex

Zandzeggepantserwants – Phimodera humeralis (Scutellidae)
Alleen op wortels van zandzegge (C. arenaria).

Heidefamilie – Ericaceae
Kraaihei – Empetrum nigra

Jeneverbesschildwants –Chlorochroa juniperina (Pentatomidae)
Voornamelijk op jeneverbes.

Wolfsmelken – Euphorbiaceae
Wolfsmelk – Euphorbia

Grote wolfsmelkwants – Dicranocephalus agilis (Stenocephalidae)
Vooral op cipreswolfsmelk (E. cyparissias), zeewolfsmelk (E. maritima) en zandwolfsmelk (E. seguieriana).
Kleine wolfsmelkwants – Dicranocephalus medius (Stenocephalidae)
Vooral cipreswolfsmelk (E. cyparissias), zandwolfsmelk (E. seguieriana) en amandelwolfsmelk (E. amygdaloides).
Wolfsmelkgraafwants – Cydnus aterrimus (Cydnidae)
Te verwachten op cipreswolfsmelk (E. cyparissias).

Vlinderbloemigen – Fabaceae
Oogstreeprandwants – Ceraleptus lividus (Coreidae)
Op allerlei vlinderbloemigen, onder andere klavers (Trifolium), rupsklavers (Medicago) en wikke (Vicia).
Bruine getande randwants – Coriomeris denticulatus (Coreidae)
Op allerlei vlinderbloemigen in droge, warme biotopen.
Brem – Cytisus
Bremschildwants – Piezodorus lituratus (Pentatomidae)
Rupsklaver – Medicago
Rupsklaverrandwants – Bathysolen nubilus (Coreidae)
Voornamelijk op hopklaver (M. lupulina).
Grijsbruine getande randwants – Coriomeris scabricornis (Coreidae)
Voornamelijk op hopklaver (M. lupulina).
Gaspeldoorn – Ulex
Bremschildwants – Piezodorus lituratus (Pentatomidae)

Ooievaarsbekken – Geraniaceae
Reigersbek – Erodium
Kaneelglasvleugelwants – Corizus hyoscyami (Rhopalidae)
Ook op andere waardplanten.
Reigersbekrandwants – Arenocoris fallenii (Coreidae)
Vooral op kleverige reigersbek (E. lebelii) en gewone reigersbek (E. cicutarium).
Schaarse reigersbekwants – Arenocoris fallenii (Coreidae)
Vooral op kleverige reigersbek (E. lebelii) en gewone reigersbek (E. cicutarium).
Kleine borstelige graafwants – Byrsinus flavicornis (Cydnidae)
Op kleverige reigersbek (E. lebelii).
Ooievaarsbek – Geranium
Geblokte glasvleugelwants – Rhopalus subrufus (Rhopalidae)
Robertskruid (G. robertianum) als belangrijkste waardplant.

Lipbloemigen – Lamiaceae
Ballote – Ballota
Ballotegraafwants – Tritomegas sexmaculatus (Cydnidae)
Andoorn – Stachys
Andoornschildwants – Eyarcoris venustissimus (Pentatomidae)
Voornamelijk op bosandoorn (S. sylvatica), ook op lipbloemigen uit andere genera.

Kaasjeskruiden – Malvaceae
Kaasjeskruid – Malva
Vuurwants – Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae)

Bremraapfamilie – Orobanchaceae
Hengel – Melampyrum pratense
Hengelgraafwants – Adomerus biguttatus (Cydnidae)

Grassen – Poaceae
Grote slanke glasvleugelwants – Chorosoma schillingii (Rhopalidae)
Droge, warme duingraslanden en heidevelden.
Kleine slanke glasvleugelwants – Myrmus miriformis (Rhopalidae)
Droge, warme duingraslanden en heidevelden.
Bruinrode glasvleugelwants – Rhopalus parumpunctatus (Rhopalidae)
Droge, onbeschaduwde, kruidenrijke graslanden.
Grote pantserwants – Eurygaster austriaca (Scutelleridae)
Droge, warme biotopen.
Schaarse/gewone pantserwants – Eurygaster maura/testudinaria (Scutelleridae)
Ruige graslanden, ook op andere kruiden.
Grote behaarde pantserwants – Odontoscelis fuliginosa (Scutelleridae)
In duinen en kalkgrasland op plekken met open zand tussen spaarzame begroeiing.

Weegbreefamilie – Plantaginaceae
Weegbree – Plantago
Weegbreeschildwants – Eysarcoris aeneus (Pentatomidae)
Voornamelijk op smalle weegbree (P. lanceolata).
Ereprijs – Veronica
Mannetjesereprijsschildwants – Stagonomus bipunctatus (Pentatomidae)
Alleen op mannetjesereprijs (V. officinalis).

Duizendknopen – Polygonaceae
Zuring – Rumex
Zuringrandwants – Coreus marginatus (Coreidae)
Schapenzuringrandwants – Spathocera dalmanii (Coreidae)
Op schapenzuring (R. acetosella) in heidevelden.

Rozenfamilie – Rosaceae
Wateraardbei – Comarum palustre
Gestippelde glasvleugelwants – Rhopalus maculatus (Rhopalidae).

Sterbladigen – Rubiaceae
Walstro – Galium
Kleefkruidgraafwants – Legnotus limbosus (Cydnidae)
Op kleefkruid (G. aparine).
Walstrograafwants – Legnotus picipes (Cydnidae)
Op meerdere soorten walstro, met name liggend walstro (G. saxatile).

Viooltjes – Violaceae
Viooltje – Viola
Viooltjeswants – Thyreocorris scarabaeoides (Thyreocoridae)
Voornamelijk op akkerviooltje (V. arvensis).

Bibliografie
Aukema, B., Heijerman, Th., & Kalkman, V. J. (2016). Veldgids wantsen deel 1. Leiden: EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden.

De lay-out verdwijnt helaas, dus daarom als bijlage de word versie (pdf is helaas te groot).

Posted on 08 de marzo de 2023 by optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

17 de febrero de 2023

10 de febrero de 2023

Uitgaven van de Jeugdbondsuitgeverij

Op 1 februari 1973 fuseerden de uitgeverijen van de NJN en JNM (destijds KJN en CJN) tot de Jeugdbondsuitgeverij. Sindsdien zijn er veel uitgaven geweest waar veel jeugdbonders, maar ook niet jeugdbonders, bij betrokken zijn geweest. We bedanken iedereen die een bijdrage hebben geleverd voor deze mooie jaren!
Dit hele jubileumjaar zal de JBU oude, uitverkochte tabellen via de website gratis beschikbaar stellen als pdf. Ook zullen we feestelijke activiteiten organiseren, daar over later meer informatie.

Oude, uitverkocht uitgaven van de Jeugdbondsuitgeverij zijn hier te vinden als PDF.

https://jeugdbondsuitgeverij.nl/wp-content/uploads/2023/01/Graafwespen_van_de_Benelux_Win_Klein_1996.pdf
https://jeugdbondsuitgeverij.nl/wp-content/uploads/2023/01/Hensen_1985_De_Plooivleugelwespen_NL.pdf
https://jeugdbondsuitgeverij.nl/wp-content/uploads/2023/01/Spillebeenvliegen_wortelvliegen_en_wolzwevers_van_noordwest-europa_VanderGoot_VanVeen_1996_rotated.pdf
https://jeugdbondsuitgeverij.nl/wp-content/uploads/2023/01/wielwebspinnentabel_Ron_van_t_Veer_1979.pdf

De plooivleugelwespen, 1985

Posted on 10 de febrero de 2023 by optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

03 de febrero de 2023

01 de enero de 2023

Natuur en Vandaag & De Wolf

https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/73859-388-naturetoday-top25-most-read-articles

Wolf onbetwist op 1

Het einde van het jaar is het moment om te bepalen welke berichten het meest gelezen werden. Hieronder staat de top 25 met de links naar de berichten. Het is overduidelijk het jaar van de wolf. Er staat een wolvenbericht staat op de eerste plaats, maar daarnaast staan er nog zes andere wolvenberichten in de top 25. Opmerkelijk is dat plaats twee, drie en vier worden ingenomen door ‘oude’ natuurberichten. De berichten ‘Top 10 insecten in huis’ en ‘Sint-Jacobsvlinder waarschuwt voor giftigheid’ scoren al jaren hoog. De bladpootwants heeft de vierde plaats bereikt, omdat hij dit jaar een uitzonderlijk goed jaar had. Aan de bezoekersstatistieken zien we dat hij vooral in oktober massaal gezien werd.


Positie

Titel bericht

Uitgever

1

Wolf op ‘niet-bestaande’ grens bij Drenthe

Zoogdiervereniging

2

Top 10 insecten in huis (2011)

Kenniscentrum Dierplagen

3

Sint-Jacobsvlinder waarschuwt voor giftigheid (2012)

De Vlinderstichting

4

De bladpootwants is in zeven jaar een algemene soort geworden (2014)

EIS Kenniscentrum Insecten

5

Groot aanbod slechte bijenhotels

EIS Kenniscentrum Insecten

6

Minimaal 14 zeldzame wilde katten in Nederland

ARK Natuurontwikkeling

7

Wolf onderweg door Gelderland

Wolven in Nederland

8

Wederom een wolf in Nederland

Wolven in Nederland

9

Bewijs dat koolmezen eikenprocessierupsen uit nesten eten

Hellingman Onderzoek en Advies, Wageningen University

10

Wat vinden wespen niet lekker ruiken? (2017)

De Natuurkalender, Wageningen University

11

Buxusmot nu bijna in heel Nederland

De Vlinderstichting

12

Japanse duizendknoop profiteert van (onzorgvuldig) maaibeheer

FLORON

13

Hoe vogels de vorst overleven

Vogelbescherming Nederland

14

Voorkom dat vogels met ramen ‘vechten’

Vogelbescherming Nederland

15

Wolf loopt door Gelders dorp Bennekom

Wolven in Nederland

16

Vrijwilligersnetwerk legt wolf vast op cameraval Veluwe

Wolven in Nederland, Zoogdiervereniging

17

Wolven zijn terug in Nederland

Wolven in Nederland

18

Wolf ongezien vrijwel permanent aanwezig in Nederland

Wolven in Nederland

19

Buxus dood? Dit is de oplossing

Vogelbescherming Nederland

20

Eikenprocessierupsen blijken in staat om een paar jaar in rust te gaan

Hellingman Onderzoek en Advies, Wageningen University

21

Wolf doorkruiste Nederland van noord naar zuid en is nu eerste Belgische wolf

Wageningen Environmental Research (Alterra)

22

Mezenonderzoek wijst op illegaal gebruik bestrijdingsmiddelen tegen buxusmot

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

23

Rampscenario beekvissen voltrekt zich

Stichting RAVON

24

Is het een salamander of een hagedis? (2012)

Stichting RAVON

25

Enige leefgebied donker pimpernelblauwtje vertrapt

De Vlinderstichting

TEST

Langste bezoekduur

Gemiddeld wordt een natuurbericht 3 minuten en 8 seconden gelezen. Een snelle rekensom leert ons dat alle lezers samen ruim 12,5 jaar aan het lezen zijn geweest! Hieronder staan de vijf berichten met de gemiddeld langste bezoekduur.
Positie

Titel

Tijd

Uitgever

1

Nieuwe kaart laat bodemdaling in Nederland zien

6 min 30 s

Atlas Leefomgeving

2

Koeienvlaaisafari

6 min 14 s

ARK Natuurontwikkeling

3

Drie jaar Bijenlandschap in Zuid-Holland: successen voor wilde bijen

6 min 13 s

EIS Kenniscentrum Insecten,Provincie Zuid-Holland

4

Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig groen in de stad

6 min 6 s

Wageningen University

5

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel

5 min 48 s

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Top 10 meest gelezen natuurberichten in 2022
1.    Nog even over de valse wolfspin
2.    Nieuwe methoden succesvol in de strijd tegen de Aziatische hoornaar
3.    De waarde van Jakobskruiskruid voor onze biodiversiteit
4.    Vijf tips om van elke tuin een mereltuin te maken
5.    Archeologische schatten gevonden in Noordhollands Duinreservaat
6.    Wolvenvogels op de Veluwe
7.    Help vogels met een heg: de beste adviezen
8.    Waar zijn de vlinders?
9.    Stikstof: het probleem simpel uitgelegd
10. Bijenwolfmannen nauwelijks meer te vinden

TEST

Top 5 van meest gelezen natuurberichten sinds de start in 2008 Jaar van publicatie
1.    Wat te doen bij gezondheidsklachten door brandharen van de eikenprocessierups? 2019
2.    Wat vinden wespen niet lekker ruiken? 2017
3.    Sint-Jacobsvlinder waarschuwt voor giftigheid 2012
4.    Sneeuwsporen verraden aanwezigheid zoogdieren 2014
5.    Invasievogels: (on)verwachte bezoekers in de tuin 2021

TEST

De meest bekeken soorten in de Nature Today-app in 2022
1.     Boerenzwaluw
2.     Bosrietzanger
3.     Merel
4.     Tjiftjaf
5.     Gierzwaluw
6.     Koolmees
7.     Koekoek
8.     Nachtegaal
9.     Grote zilverreiger
10.   Fitis

TES

De meest bekeken soorten in de Nature Today-app in 2022
1.     Boerenzwaluw
2.     Bosrietzanger
3.     Merel
4.     Tjiftjaf
5.     Gierzwaluw
6.     Koolmees
7.     Koekoek
8.     Nachtegaal
9.     Grote zilverreiger
10.   Fitis

TEST

 Tabel: Top 25 van meest gelezen berichten op Nature Today in 2017


 

Titel bericht

Uitgever

1

Sint-Jacobsvlinder waarschuwt voor giftigheid (2012)

De Vlinderstichting

2

Wat vinden wespen niet lekker ruiken?

De Natuurkalender, Wageningen University

3

Wolf op de Veluwe

Wolven in Nederland

4

Top 10 insecten in huis (2011)

Kenniscentrum Dierplagen

5

Klepelen helpt onze bermen naar de knoppen

De Vlinderstichting, FLORON

6

Zeer grote aantallen hoornaars in Noord-Nederland (2016)

De Natuurkalender, Wageningen University

7

Octopus uit Oosterschelde blijkt spectaculairder dan gedacht

Stichting ANEMOON

8

Eerste vondst van de Aziatische hoornaar in Nederland

EIS Kenniscentrum Insecten

9

Uniek: octopus in de Oosterschelde

Stichting ANEMOON

10

Achteruitgang insecten treft vogels keihard

Vogelbescherming Nederland

11

Gevaarlijke reuzenkikker nadert Nederlandse grens! (2009)

Stichting RAVON

12

50.000 hectare landbouwgrond in Drenthe afgezocht naar patrijzen

Werkgroep Grauwe Kiekendief

13

Ovaalronde krabben bereiken Nederlandse kust

Stichting ANEMOON

14

Steppekiekendief, nieuwe broedvogel voor Nederland!

Werkgroep Grauwe Kiekendief

15

Zeer veel wespenkoninginnen, veel overlast verwacht

De Natuurkalender, Wageningen University

16

Opnieuw naderen Duitse wolven de Nederlandse grens

Zoogdiervereniging

17

Er zijn de laatste weken veel molshopen. Hoe komt dat?

Zoogdiervereniging

18

Boktorren gedemoniseerd (2015)

EIS Kenniscentrum Insecten

19

Vijfde editie van de nationale spinnentelling

EIS Kenniscentrum Insecten

20

Natuurlijke bestrijding van teken met nematoden veelbelovend (2015)

De Natuurkalender, Wageningen University en Biocontrole Onderzoek en Advies

21

Bermenoproep LTO beschadigt flora en fauna

De Vlinderstichting, FLORON

22

Duitse wolven kosten weinig

Zoogdiervereniging

23

Lieveheersbeestjes en masse de winter in (2012)

De Natuurkalender, Wageningen University

24

Wereldprimeur: koekoeksjong voor de camera’s van Beleef de Lente

Vogelbescherming Nederland

25

Is het een salamander of een hagedis? (2012)

Stichting RAVON

Posted on 01 de enero de 2023 by optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

23 de diciembre de 2022

sneon

Het bewijs dat Friezen stijfkoppig zijn.
Ontstaan woord voor zaterdag in verschillende europese talen By Poulpy - Own work based on: Word for Wine in European languages.svg by PiMaster3, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27728360

By Poulpy - Own work based on: Word for Wine in European languages.svg by PiMaster3, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27728360

Posted on 23 de diciembre de 2022 by optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

Kraai pakt Gaai

Kraai pakt Gaai
https://utrecht.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/32/2022/06/Convo-wintereditie-2022.pdf
Ik heb afgelopen jaar wel waargenomen dat een vrouwtjesmerel te grazen werd genomen door een kraai. Toen deze wegvloog werd hij door een mannetjesmerel achterna gezeten. Voor zover ik kon zien heef thet vrouwtje het niet overleeft.

ButterflyCount
https://utrecht.knnv.nl/nieuws/kwartiertelling-van-vlinders-doe-mee/
https://natuurtijdschriften.nl/pub/1019271/VLIN2020035002008.pdf
Als je een kwartier aan het wandelen bent (of zelfs op een bankje zit) op een willekeurige plek in Europa kun je mee doen aan de kwartiertelling. Zonet is een nieuwsbrief uitgekomen met de meest recente wetenswaardigheden. Helaas niet online terug te vinden..

Posted on 23 de diciembre de 2022 by optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

21 de diciembre de 2022

Arise Day 2022 shortened Livestream

 • Arise Day 2022 shortened Livestream

  Arise Day 2022 shortened Livestream
  On March 30, we organized the first live Arise Day in Naturalis. We were honoured to have keynote speakers like Toby Kiers and Wieteke Willemen (and André Kuipers, but he's not in this video at the request of his team). We discussed fungal networks, autonomous wildlife monitoring, plastic-poor metabarcoding, AI for species recognition, the irony of awarding a huge stuffed mammoth as a "practicality prize" and much more.
  :00 Introduction - Koos Biesmeijer with Annemarie van Wezel, Pedro Crous and Joost Kok
  8:16 ARISE General - Elaine van Ommen Kloeke
  17:20 (André Kuipers)
  18:18 Five teams: end user value - Elaine van Ommen Kloeke
  20:04 Sampling - Hannco Bakker
  27:08 Sequencing - Kevin Beentjes
  36:00 Monitoring Demonstration Sites - W. Daniel Kissling
  45:43 Digital Species Identification - Jacob Kamminga
  53:02 Biocloud - Chantal Huijbers
  1:01:58 Five teams: questions & answers
  1:07:00 Hackathon: winners announcement - Gerard Schouten and Rob van den Berg
  1:17:07 Biodiversity in our daily lifes - Wieteke Willemen
  1:57:48 180M Observations - Dylan Verheul
  2:11:12 Agouti - Patrick Jansen
  2:28:48 Diversity vs digital twin (1st time) - Paolo Pileggi
  2:42:28 Unstructured data - Victor Heijke
  2:59:18 Xeno-canto - Bob Planqué
  3:15:37 Diversity vs digital twin (2nd time) - Paolo Pileggi
  3:31:58 Underground astronauts - Toby Kiers
  4:06:14 Panel discussion: opportunities & challenges

 • Posted on 21 de diciembre de 2022 by optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario

  16 de diciembre de 2022

  Herkenningsmodel bevat 1.403 nieuwe taxa

  Herkenningsmodel bevat 1.403 nieuwe taxa (van 67.553 -> 68.853 taxa)

  The charts below summarize these 1,403 new taxa using the same groupings we described in past release posts.

  By category, most of these 1,403 new taxa were insects and plants

  Here are species level examples of new species added for each category:

  Click on the links to see these taxa in the Explore page to see these samples rendered as species lists. Remember, to see if a particular species is included in the currently live computer vision model, you can look at the “About” section of its taxon page.

  Posted on 16 de diciembre de 2022 by optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario