Naturplejedag ved laden

Idag har et stort hold af friske frivillige lavet naturpleje vest for laden.
I løbet af nogle somre har tilgroning med brombær, hindbær pil og birk taget til i det ellers åbne areal ved det eksisterende sommerhus, vi kalder laden.

Vi har meget skovbund på vores areal, men ikke så meget, der kan kaldes skovlysning, og den biotop, vil vi gerne fremme.

Der blev gået godt til den med optrækker-grej og spader.
En lidt tyndet bræmme af pil og birk blev efterladt ud mod indkørslen og grusvejen for dels at sløre udsynet til vejen (og fra vejen til laden), og give læ, men også bevare den biodiversitet pil og birk trods alt giver i den bøgedominerede skov. Vi fandt et par små egetræer, vi også skånede sammen med en rund pilebusk midt på grunden.

Pil blomstrer meget tidligt og gæslingerne er en god fødekilde for de første humlebier og jordbier fra omkring d. 21. marts og nogle uger frem.

Efter arbejdet med at fjerne træerne slog vi hindbær, brombær og tuer af lyse-siv med leer.

De optrukne træer og afklippet blev fordelt i bunker i skovbunden lidt væk fra vejen og grunden ved laden.

Set lidt med brugerbriller virker grunden større, og der er mere åben plads at løbe rundt og lege på foran laden. Der er dog også stadig gemmesteder, og nu med bedre mulighed for at gå ind mellem birketræerne og gemme sig lidt der.

Nogle var heldige at se en snog, der dog hurtigt gemte sig mellem siv og græs. Der blev også set butsnudet frø, rød glente, og ravnen kaldte flere gange. Ingen spætter denne gang, men spætmejse og flokke af grønsisken og mejser. Lidt småkravl kom i iNaturalist, bl.a. en hjorte-lus, der sad i nakken på Theo.

Der var en del svampe i skovbunden ned mod åen.
En god kop kaffe fra den gode barista Jens Emiles maskine inde i laden hjalp os igennem, og det blev da også kun til en enkelt eller to regnbyger.

Tak for en dejlig dag.

Publicado el 30 de septiembre de 2023 por theoaskov theoaskov

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.