Diario del proyecto Mossen rond het MEC. De bryoflora van Park Oudegein en een deel van het IJsselbos te Nieuwegein

Archivos de diario de agosto 2021

19 de agosto de 2021

Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische akkers

Activiteitendata
23 september 2021
13:30 - 16:00
Online
Zesde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Aanleiding
Door het grootschalige en heel uniforme karakter van de tegenwoordige akkerlandschappen, zou je bijna vergeten dat deze landschappen in het verleden uiterst divers waren. Verschillen in ondergrond, gewasteelt, grondbewerkingsmethoden en bemestingsintensiteit zorgden voor heel gevarieerde akkergebieden met een rijke akkerflora en -fauna. Al vanaf het vijfde millennium voor Christus vindt in onze streken akkerbouw plaats.

Archeologen paleobotanici hebben de afgelopen decennia veel geleerd over de prehistorische akkerbouw, onder meer van de Celtic fields en de akkers in het terpenlandschap. Maar ook over de essen in onze zandgebieden is veel nieuwe cultuurhistorische en ecologische kennis ontwikkeld. In het webinar vertellen vier onderzoekers over de historisch-ecologische rijkdom van vroegere akkerlandschappen. Belangrijk doel is ook om na te gaan welke relevantie deze kennis heeft voor het herstel van de biodiversiteit op toekomstige akkers.

Publicado el 19 de agosto de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Duinen

28 oktober 2021
13:30 - 16:00
Online
Zevende in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Aanleiding
Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

In de praktijk zien we dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

Aanmelden

Publicado el 19 de agosto de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

20 de agosto de 2021

Using iNaturalist data for research - Things to be aware of

Identifications
Certainty of ID.
iNat does not have a reputation system. So it is impossible to know what "research grade" means. Basically if someone proposes an ID, and someone agrees, then it is research grade. But double IDs can come about for many reasons, despite the guidelines (https://www.inaturalist.org/pages/help#identification).

https://www.inaturalist.org/journal/tonyrebelo/44352-using-inaturalist-data-for-research

Publicado el 20 de agosto de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

28 de agosto de 2021

Oostenrijk: Nützliche Hilfen zur Pflanzenbestimmung

Nützliche Hilfen zur Pflanzenbestimmung

Wer sich an der Bestimmung der gerade bei einem Spaziergang gefundenen Pflanzen versucht, ist am Anfang schnell überfordert und erschlagen von der Vielfalt der heimischen Flora. So gibt es nicht nur eine Margarite oder eine Distel, sondern viele ähnlich aussehende Arten aus unterschiedlichen Gattungen. Zum Glück gibt es mittlerweile viele nützliche Hilfen, die es mehr ober weniger einfach machen, die richtige Art zu finden. Einige davon sind nachfolgend aufgelistet.

Am schnellsten bestimmen lässt sich eine Pflanze natürlich mit der automatischen Bilderkennung hier auf iNat oder mit Hilfe der unten genannten Apps (Das funktioniert am besten mit Fotos guter Qualität!). Es empfiehlt sich aber trotzdem, zumindest anhand von Vergleichsfotos und der Karte bisheriger Funde zu überpfüfen, ob die Empfehlung überhaupt stimmen kann oder die Art eigentlich ganz anders ausschaut.

https://www.inaturalist.org/projects/flora-von-osterreich/journal/55146-nutzliche-hilfen-zur-pflanzenbestimmung

Publicado el 28 de agosto de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario